15 મા હપ્તા વિશે માહિતી જુવો

15 મા હપ્તા વિશે માહિતી જુવો

(PM-KISAN)Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana is the Central Sector scheme with 100% funding from the Government of India.

PM Kisan યોજનાના 15મા હપ્તાની તારીખ જાહેર

દર વર્ષે, સરકાર દ્વારા ખેડૂતોને 6000 રૂપિયાની રકમ ત્રણ હપ્તામાં આપવામાં આવે છે, જેમાં પ્રત્યેક હપ્તો 2,000 રૂપિયાનો હોય છે અને આ રકમ DBT દ્વારા સીધી ખેડૂતોના ખાતામાં મોકલવામાં આવે છે. સરકારે ખેડૂતોને 15મો હપ્તો બહાર પાડતા પહેલા KYC અને જમીન ચકાસણી પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા માટે ઘણી વખત કહ્યું છે. જેઓ આ કાર્યો પૂર્ણ નહીં કરે તેમને આ રકમ છોડવામાં આવશે નહીં.

લાંબી રાહ જોયા પછી તારીખ આવી
લાંબી પ્રતીક્ષા બાદ સરકારે ખેડૂતોને દિવાળીની ભેટ આપી છે. અગાઉ, સરકારે રવિ પાકના એમએસપી દરમાં વધારો કર્યો હતો, ત્યારબાદ તેણે ખાતર સબસિડીને મંજૂરી આપી હતી અને હવે સરકાર 15 નવેમ્બરે ખેડૂતોને PM Kisan યોજનાના 15મા હપ્તાની તારીખ જાહેર કરવા જઈ રહી છે.

પ્રધાનમંત્રી કિસાન યોજના હેઠળ 15મા હપ્તાની રકમ જાહેર કરવા માટે, PM મોદી 15મી નવેમ્બરે બપોરે 3 વાગ્યે ખેડૂતોને સંબોધિત કરશે અને દેશના 8 કરોડથી વધુ ખેડૂતોને Dabat દ્વારા 15મા હપ્તાની રકમ જાહેર કરવામાં આવશે. આ કાર્યક્રમ કૃષિ કલ્યાણ મંત્રાલય દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવશે અને જો તમે કાર્યક્રમ જોવા માંગતા હોવ તો તમે https://pmevents.ncog.gov.in પર જઈને તેના માટે નોંધણી કરાવી શકો છો.

Post a Comment

Previous Post Next Post

Breaking Posts